3

Teravih Namazı'nın Her Gündeki Fazileti Ayrıdır

Yazar: on 17:10 in ,•Teravih namazı günahların affına vesiledir
“Allah (cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah’dan umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.” (Nesai)

•Teravih namazı kılana cennette yakuttan saray inşa edilir

“Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet'üt-Talibin)

Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer’in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer’in emriyle teravihler Übey İbnu Kab’ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına “Hz. Ömer’in sünneti” denilmiştir. (Kütüb-i Sitte)

Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı fazileti vardır

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; "Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki:
1. geceteravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.
 

2. geceteravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.
 

3. geceteravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”
 

4. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.
 

5. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.
 

6. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.
 

7. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.
 

8. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.
 

9. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.
 

10. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.
 

11. geceteravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.
 

12. geceteravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.
 

13. geceteravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.
 

14. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi 
sevap verir.
 

15. geceteravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.
 

16. geceteravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar.
 

17. geceteravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.
 

18. geceteravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir. 

19. geceteravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.
 

20. geceteravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.
 

21. geceteravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.
 

22. geceteravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.
 

23. geceteravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.
 

24. geceteravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.
 

25. geceteravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.
 

26. geceteravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.
 

27. geceteravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.
 

28. geceteravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.
 

29. geceteravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.
 

30. geceteravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” Allah (cc) buyurdu ki: “ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim”
Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.
Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. 


(İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90),(Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye ,sh:15-99) 


Yazıcıdan Not: Rabbim cümle teravihleri Kur'an-ı Kerîm hatmi ile Kâbe'de kılmayı nasîb etsin inşaAllah. "O" ki hiçbir şeyin hükmünü eksik vermiyor. Günaha bir verirken sevaba on, yüz, bin veriyor. Bu günlerin hürmetine Rabbim Ramazan'ı incitmeyenlerden eylesin bizi. Elbetteki onun hakkını vermemiz çok zor ama Efendimiz'in gösterdiği yoldan giderek en azından azda olsa layık olmaya çalışalım. Zatn günümüzde bayanlar pek camiiye gitmiyorlar gelin bu vesile ile mahalle camiilerimizi görmüş olalım :) Hayırlı bereketli ve kurtuluş dolu bir Ramazan olsun inşaAllah.

|

3 Comments


Paylaşım için teşekkürler. Allah razı olsun


harika bir yazı olmuş,hemen facebook sayfamda paylaşacağım. siteniz çok hoş ama izlemeye alamamak kötü. hayırlı iftarlar. Kahve Dükkanı'ndan sevgiler...


Amin inşaAllah BIRAKTIĞIM İZLER


Leyla Hanım öncelikle hoşgeldiniz. Rabbim öyle güzellikler ihsan etmişki bize ben de bunları paylaşan insanlara tebliğ etmeye çalışan bir kulum sadece :) İzleyicimiz de oldunuz inşaAllah çok sağolun Allah razı olsun. Bir kahve içmeye geliriz en yakında size de :))

Copyright © 2009 lâ-illâ All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.